วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การแกะสลักผักและผลไม้เป็นรูปตัวสัตว์

การแกะสลักผักและผลไม้เป็นตัวสัตว์โดยทั่วไป นิยมใช้ เผือก มันเทศ ฟักทอง หรือมะละกอ แกะสลักลวดลายสัตว์ เช่น ปลาเงิน ปลาทอง จากมันเทศ ที่เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วนำไปเชื่อม เพื่อเป็นของหวาน นอกจากนี้ยังสามารถแกะสลักจากมะละกอสุกแต่ไม่นิ่มแกะเป็นปลาคราฟก็ได้ การแกะสลักผักและผลไม้เป็นตัวสัตว์นี้มีความจำเป็นจะต้องละเอียดอ่อน ตั้งแต่การเลือกชนิดของผักและผลไม้ เช่น การใช้มะละกอ แกะสลักเป็นตัวปลา ควรเลือกมะละกอพันธุ์โกโก้นำมาแกะสลักเป็นตัวปลา เพราะมีช่องว่างภายในผลกว้าง ความแน่นของเนื้อน้อยกว่าพันธุ์แขกดำ ที่เหมาะสำหรับนำมาแกะสลักเป็นดอกไม้ต่าง ๆ เพราะพันธุ์นี้มีเนื้อแน่นช่องว่างภายในแคบ เมล็ดน้อยเหมาะที่จะนำมาตัดแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม (ชลลดา, 2542 : 324)หลักการแกะสลักผักและผลไม้เป็นตัวสัตว์ หลักการแกะสลักผักและผลไม้เป็นตัวสัตว์ก็คล้าย ๆ กับการแกะสลักผักและผลไม้เป็นใบไม้และดอกที่กล่าวมาแล้วในครั้งที่ 3 และ 4 โดยมีลำดับขั้นดังต่อไปนี้1. เลือกผักหรือผลไม้ที่จะนำมาแกะสลักเป็นตัวสัตว์ให้เหมาะสมกับตัวสัตว์ที่จะแกะ ตามวิธีการเลือกผักและผลไม้เพื่อการแกะสลัก2. ล้างผักหรือผลไม้ให้สะอาดปอกเปลือกเพียงบาง ๆ เพื่อไม่ให้เสียเนื้อของผักและผลไม้ในส่วนที่จะแกะสลัก3. ร่างรูปสัตว์ที่จะทำการแกะสลักให้มีรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วน4. ฉลุให้เป็นตัวสัตว์โดยเกลาให้เกลี้ยง เซาะร่องต่าง ๆ ตามลวดลายที่ร่างไว้ให้ครบถ้วน เครื่องมือ และอุปกรณ์1. มีดแกะสลัก 1 เล่ม2. มีดบาง 1 เล่ม3. ภาชนะสำหรับใส่น้ำ4. ถาด5. กล่องหรือถุงพลาสติกสำหรับใส่ชิ้นงานที่แกะสลัก6. ผ้าเช็ดมือวัสดุ1. แครอทหัวใหญ่ ๆ 1 หัว2. หัวผักกาดขาว 1 หัว3. มันฝรั่งหัวใหญ่ 1 หัว5.1 การแกะสลักเป็นหัวแครอทเป็นปลาทอง ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการแกะสลักหัวแครอทเป็นปลาทอง 1. ตัดหัวแครอทจากขั้วยาวประมาณ 4 นิ้ว ปอกเปลือกและเกลาให้เกลี้ยง 2. เซาะร่องแบ่งระหว่างลำตัวกับหางส่วนลำตัวประมาณ 1 ? นิ้ว ส่วนหาง 2 ? นิ้ว แต่งครีบหลังปลา 3. เกลาลำตัวปลาให้เป็นรูปอ้วนกลม 4. แต่งส่วนหัวและปาก คว้านส่วนเนื้ออยู่ในปากออก 5. มีดแกะสลักเซาะหางให้เป็นริ้ว ๆ กรีดและคว้านเนื้อส่วนหางออก เพื่อให้ดูบางเบา6. มีดแกะสลัก เซาะตามลำตัวให้ดูเหมือนเกล็ดปลา 7. แต่งครีบหลังให้เป็นริ้ว ๆ 8. ตัดแครอทเป็นชิ้นกลม ๆ แล้วหาเมล็ดพืชมาติดเป็นตา 5.2 การแกะสลักหัวผัดกาดขาวเป็นนกกระยาง ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการแกะสลักหัวผัดกาดขาวเป็นนกกระยาง1. เลือกหัวผักกาดที่มีผลโค้ง เพื่อจะได้แต่งให้เข้ากับรูปร่างนก 2. แต่งส่วนลำคอ และส่วนหาง 3. เกลาลำคอ ลำตัว 4. เจาะด้านข้างท้งซ้ายขวา เพื่อไว้ใส่ปีก 5. การวางปีกอยู่ที่ความต้องการว่าจะวางรูปแบบอย่างไร 6. แต่งปากนกด้วยพริก และตาด้วยเมล็ดพืช 5.3 การแกะสลักมันฝรั่งเป็นนก ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการแกะสลักมันฝรั่งเป็นนก1. ล้างมันฝรั่งให้สะอาด ปอกเปลือกบาง ๆ แบ่งมันฝรั่งตามความยาวออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ตัว และหาง 2. บากตรงส่วนคอ และหางให้ยาวแบนเกลา ส่วนคอไปหาลำตัวจนถึงหาง 3. ตกแต่งหัว ลำตัว และปีกให้ได้รูปทรงก่อน 4. แต่งลำตัว ปีก โดยใช้มีดปาดเซาะใต้ปีกให้เด่นขึ้น 5. ใช้มีดแกะสลักเซาะเป็นร่องปีก เริ่มแกะลายดอกข่า หรือดอกรักเร่ลงบนตัวนก เริ่มจากหลังนกก่อน 6. ตกแต่งปากด้วยพริกชี้ฟ้าแดง หรือใช้แครอทฝานบาง ๆ ส่วนตาใช้เมล็ดมะละกอหรือเข็มหมุดสีแดงก็ได้ มาดูการทำขนมไทยไหมค๊ะถ้าอยากดูมาที่ http://m-mew555.blogspot.com/